Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Infrastruktūras projekti

unnamed

03.09.2020.

Smiltenes tehnikuma modernizēšanas projekta īstenošana sekmīgi pabeigta!

Projekta “Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, Nr.8.1.3.0./17/I/001 (turpmāk – Projekts), īstenošana tika uzsākta 2017.gada janvārī. Šī projekta mērķis ir Smiltenes tehnikuma (turpmāk – Tehnikums) modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekts tika īstenots saskaņā ar Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģiju 2015.–2020.gadam un Projekta īstenošanu veica Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekta īstenošana norisinājās 42 mēnešus un 2020.gada septembrī Projekta darbības ir sekmīgi pabeigtas un Projekta mērķi sasniegti.

Projekta ietvaros īstenotas šādas tehnikuma modernizēšanu veicinošas darbības:                                              
1) Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība, tostarp, būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība, autoruzraudzība un būvdarbi; 
2) Dienesta viesnīcas „Kalnamuiža 44” pārbūve, tostarp, pārbūves būvprojekta izstrāde, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība un būvdarbi; 
3) Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusu ēku savienotajā pārejā divu diagonālo kāpņu pacēlāju uzstādīšana un inženierkomunikāciju atjaunošanas būvdarbi dienesta viesnīcā (siltā ūdens apgādes sistēmas izveidošana, kanalizācijas sistēmas atjaunošana, aukstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana, santehnikas ierīču nomaiņa, ugunsdzēsības ūdensvada izveide); 
4) Mācību aprīkojuma iegāde prioritāro izglītības programmu "Hidrobūvju būvtehniķis" un "Lopkopības tehniķis" īstenošanas nodrošināšanai; 
5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un ierīkošana. 
6) Sporta aprīkojuma iegāde. 
7) Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Dienesta viesnīcai „Kalnamuiža 44” un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžai – tehnikas novietnei. 

Projekta kopējās izmaksas – 2 122 165,00 EUR, tai skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 1 803 840,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 318 324,75.

 Smiltenes tehnikums izsaka pateicību visām Projekta īstenošanā iesaistītajām personām un uzņēmumiem! Paldies, mums kopīgi izdevās J

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA “SAN-NAMI” noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros ir pabeigti dienesta viesnīcas būves būvniecība un objekts ir nodots ekspluatācijā 2020.gada 18.maijā. Pojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Energo Consult” savukārt būvuzraudzību veica SIA “P.M.G.”. Pārbūvētajā dienesta viesnīcā ir paredzēta vieta 144 tehnikuma jauniešiem un tajā ir izveidotas mūsdienīgas istabiņas ar priekštelpu un atsevišķām labierīcību un dušas telpām.  Dienesta viesnīcu numuriņi paredzēti pārsvarā 2-3 jauniešiem un katrā ēkas stāvā ir izveidotas divas virtuves, ēdamtelpas un atpūtas telpas. Ēkas pirmajā stāvā  ir izveidota bibliotēka, medpunkts un dežuranta telpa, savukārt pagraba stāvā izvietotas saimniecības un veļas telpas. Pārbūvētā dienesta viesnīca atbilst vides pieejamības prasībām. Ēkā ir veikti būtiski energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas šo ēku padara energoefektīvu un samazina uzturēšanas izmaksas. Pārbūvētā dienesta viesnīca no projekta līdzekļiem tiek aprīkota ar mēbelēm un aprīkojumu no kura daļa jau ir piegādāta un atlikušo daļu plānots piegādāt un uzstādīt līdz projekta īstenošanas beigām – 2020.gada 31.augustam.

Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbu izmaksas ir 1 542 492,06 EUR ar PVN no kurām 991 984,16 EUR (1.kārtas 2.daļa, 2.kārta un 3.kārta) tiek finansēta no projekta “Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr. 8.1.3.0/17/I/001) finanšu līdzekļiem un 550 507,90 EUR (1.kārtas 1.daļa) tiek finansēta no darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (Nr.4.2.1.2/18/I/025) finanšu līdzekļiem

 

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA “SAN-NAMI” noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros ir pabeigta Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība un jaunbūve nodota ekspluatācijā 2020.gada 9.janvārī. Jaunbūves projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Energo Consult” savukārt būvuzraudzību veica SIA “P.M.G.”. Jaunbūves būvdarbu izmaksas ir 509 961,18 EUR ar PVN.

Šobrīd turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi un ņemot vērā būvdarbos radušos sarežģījumus, dienesta viesnīcas pārbūvei ir noteikts būvdarbu termiņa pagarinājums līdz 2020.gada 30.aprīlim. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi par 95% ir pabeigti, taču, ņemot vērā nepieciešamību atsevišķiem būvprojekta risinājumiem veikt papildus ekspertīzi, atlikušos darbus plānots pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā tuvāko 2 mēnešu laikā.

Ņemot vērā projekta īstenošanās laikā radušos ietaupījumus, projekta darbību ietvaros tiek plānota papildus aprīkojuma un mēbeļu iegāde pārbūvētajai dienesta viesnīcai un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūvei.

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA “SAN-NAMI” noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība.

Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvdarbu termiņš ir noteikts 2020.gada 10.janvāris. Jaunbūves būvdarbi decembrī faktiski ir pabeigti un tiek gatavota dokumentācija un nepieciešamie institūciju saskaņojumi, lai jaunbūvi nodotu ekspluatācijā līdz 10.janvārim.

Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tiek īstenoti paralēli projekta ”Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/17/I/001 un projekta 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"”, Nr.4.2.1.2/18/I/025, īstenošanas ietvaros. Dienesta viesnīcas pārbūves termiņš ir noteikts 2020.gada 7.februāris, taču ņemot vērā ēkas pārbūves procesā radušos sarežģījumus, tiek prognozēts, ka būvdarbus varētu pabeigt 2020.gada martā. Ēkas fasāde un ārdarbi faktiski ir pabeigti un norit aktīvs darbs pie ēkas iekšdarbiem.

2019.gada 31.maijā tika izsludināts iepirkums iekārtu un aprīkojuma piegādei Smiltenes tehnikuma izglītības programmu “Hidrobūvju būvtehniķis” un “Lopkopības tehniķis” vajadzībām. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 2019.gada nogalē tika organizēta izglītības programmu “Hidrobūvju būvtehniķis” nepieciešamā aprīkojuma piegāde, kuru saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nodrošināja SIA “Valtek”, SIA “Agrotehnika Smiltene”, SIA “Swecon” un SIA “GeoStar”.

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 4.jūnija līdz 2019.gada 3.septembrim:

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA “SAN-NAMI” noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība. Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūvi ir paredzēts pabeigt līdz šī gada 15.novembrim, savukārt, ņemot vērā būvdarbos radušos sarežģījumus, dienesta viesnīcas pārbūvei ir noteikts būvdarbu termiņa pagarinājums līdz 2020.gada 10.janvārim.

Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tiek īstenoti paralēli projekta ”Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/17/I/001 un projekta 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"”, Nr.4.2.1.2/18/I/025, īstenošanas ietvaros.

2019.gada 3.maijā starp Smiltenes tehnikumu un SIA “Elevet” noslēgtā piegādes līguma ietvaros jūlijā tika uzstādīti divi diagonālie kāpņu pacēlāji Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku savienotajā pārejā, tādejādi uzlabojot vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

2019.gada 21.martā starp Smiltenes tehnikumu un SIA “Rufs” noslēgtā būvdarbu līguma ievaros aprīlī tika uzsākti un augustā pabeigti inženierkomunikāciju (siltā ūdens un kanalizācijas sistēmas) atjaunošanas un izbūves darbi Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas ēkā. Būvdarbu līguma ietvaros arī tika nomainītas novecojušās santehnikas ierīces un uzlaboti inženierkomunikāciju, tostarp dušas telpu risinājumi tos pielāgojot personām ar kustību traucējumiem.

2019.gada 31.maijā tika izsludināts iepirkums iekārtu un aprīkojuma piegādei Smiltenes tehnikuma izglītības programmu “Hidrobūvju būvtehniķis” un “Lopkopības tehniķis” vajadzībām un atbilstoši iepirkuma rezultātiem septembrī tiek organizēta piegādes līgumu slēgšana, kuros piegādes termiņš ir plānots 3 mēneši.

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2023 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā