Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Darbības principi

Vīzija: Smiltenes tehnikums ir labi zināms un atpazīstams profesionālās izglītības kompetences centrs, kas īsteno dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību ne tikai reģiona, bet nacionālā un starptautiskā mērogā veterinārmedicīnas, ceļu būves un transporta un individuālo pakalpojumu jomā.

Smiltenes tehnikuma stratēģiskie mērķi:

 1. Attīstīt profesionālās izglītības kompetences centra prasībām atbilstošu dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas veicinātu profesionālas, sociālas un darba tirgū konkurētspējīgas personības pilnveidi;
 2. Paaugstināt Smiltenes tehnikuma izglītības vides kvalitāti, attīstot atbilstošu infrastruktūru, veicot izglītības satura pilnveidi un veidojot pievilcīgu estētisko vidi;
 3.  Paaugstināt resursu efektīvu izmantošanu;
 4. Veicināt starptautisku, nacionālu un reģionālu sadarbību un attīstīt izglītības iespēju paplašināšanu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Galvenie uzdevumi mācību darbā:

 1. Profesionālās izglītības programmu aktualizācija atbilstoši darba vides prasībām modernā mācību vidē, stiprinot sasaisti ar darba tirgu un sadarbību ar darba devējiem (NEP, konventi);
 2. Uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošana izglītības procesā
 3. Starptautiskā, nacionālā un reģionālā sadarbība un izglītības iespēju paplašināšana:
 4. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana mācību un audzināšanas darbā
 5. Karjeras pasākumu īstenošana un profesionālās izglītības popularizēšana.

Galvenie uzdevumi audzināšanas darbā:

 1. Stiprināt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību Tehnikuma, vietējās kopienas un valsts dzīvē.
 2. Aktualizēt audzēkņu pašpārvaldes darbību, Tehnnikuma un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam audzēknim līdzdalības iespējas.
 3. Attīstīt audzēkņu pilsonisko atbildību ģimenes, tehnikuma, vietējās kopienas līmenī, veidot   izpratni par valsts un sabiedrības drošību.
 4. Motivēt audzēkņus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiekā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā.
 5. Īstenot 1.kursu adaptācijas pasākumus un analizēt rezultātus.

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Ceturtdiena. 9.00 - 18.30 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā