Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Izglītības programmas

 • Autotransports (kvalifikācija - automehāniķis)

  Autotransports (kvalifikācija - automehāniķis)

   

  Iepazīsti mācību programmu:

   

  Programmas nosaukums 

  Autotransports

  Mācību ilgums

  4 gadi

  Nepieciešamā izglītība

  Pamatskolas izglītība

  Kvalifikācija

  Automehāniķis

  Beigšanas dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

   

   

   

   

  Kvalifikācijas apraksts

  Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu, demontē mezglus un agregātus, veic to remontu un regulēšanu, spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.

  Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbīvu.

   

   

                                                                               

                                                                                 Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

   

  • Automobiļu uzbūves pamati
  • Rasēšanas pamati
  • Demontāža un montāža
  • Remonta pamati
  • Virsbūves detaļu remonta pamati
  • Automobiļu tehniskā uzbūve un remonts
  • Riepu maiņa un remonts
  • Autoatslēdznieka darbu prakse
  • Automobiļu šasijas remonts
  • Automobiļu elektroiekārtu remonts

   

  • Motoru remonts
  • Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
  • Elektronisko sistēmu remonta pamati
  • Tehniskā servisa organizācija
  • Metināšanas pamati
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes
  • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
  • Automehāniķa prakse

  Smiltenes tehnikumam ir izcila materiālā bāze automehāniķa profesijas apgūšanai. 

  Jaunieši profesionālās iemaņas pilnveido gan praksē vietējos un ārzemju uzņēmumos, gan profesionālās meistarības konkursos. 

  Smiltenes tehnikums piedāvā saviem audzēkņiem nodarboties ar tehnisko jaunradi, iesaistoties skolas kartinga komandā. 

  Mūsdienās, attīstoties modernajām tehnoloģijām, labs automehāniķis ir zelta vērtē. Zinošākie audzēkņi parasti atrod sev labu darba vietu jau prakses laikā. Nāc mācīties - būs gan profesija, gan labi atalgots darbs!

   

   

   

     


   

  Read more

 • Būvniecība (kvalifikācija - ceļu būves strādnieks)

  Būvniecība (kvalifikācija - ceļu būves strādnieks)

  Profesionālā arodizglītības programma: Būvniecība

  Iegūstamā kvalifikācija: Ceļu būves strādnieks, iespējama specializācija

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: no 17 gadu vecuma

  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1 gads

  Darba vidē balstīta, modulārā programma

  Ceļu būves strādnieks veic asfaltēšanas, bruģēšanas, ceļu seguma uzturēšanas, asfalta vai ceļu būves minerālo materiālu ražošanas darbus saskaņā ar darba uzdevumu. Darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešama traktortehnikas vadītāja apliecība (TR2 — ceļu būves mašīnas (veltnis, blietēšanas riteņveltnis, ceļa pamatnes stabilizētājs (reciklers), skrēpers, asfalta frēze, asfalta ieklājējs, celšanas traktortehnika).

  Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

   

   

  Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

  1. uzstādīt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
  2. sagatavot darba vietu;
  3. veikt konstrukciju un esošo segumu demontāžu vai nojaukšanu, koku, krūmu un zaru zāģēšanas darbus;
  4. veikt uzmērīšanas un nospraušanas palīgdarbus un būvmateriālu loģistiku objektā;
  5. veikt grāvju rakšanu un tīrīšanu vietās, kur nav iespējams darbus veikt mehanizēti;
  6. veikt caurteku uzstādīšanu, remontu un tīrīšanu, zemes klātnes izbūves palīgdarbus;
  7. ieklāt ģeosintētiskos materiālus, nostiprināt nogāzes;
  8. izbūvēt ūdens novades elementus, ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas;
  9. gruntēt pamata un seguma kārtas;
  10. izbūvēt asfalta kārtas;
  11. uzpildīt ceļa nomales;
  12. izbūvēt betona un dabīgā akmens bruģa segumu;
  13. veikt virsmas apstrādi;
  14. montēt pieturvietas aprīkojuma elementus;
  15. veikt betona apmales uzstādīšanu, ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu montāžu, ceļa signālstabiņu uzstādīšanu, drošības barjeru un žogu uzstādīšanas darbus;
  16. uzklāt ceļa horizontālos apzīmējumus;
  17. uzstādīt pagaidu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
  18. aizpildīt plaisas ar bitumena emulsiju /mastiku, bedrītes ar šķembām un bitumena emulsiju, ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vai ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju;
  19. veikt asfaltbetona seguma izlīdzinošās frēzēšanas palīgdarbus;
  20. veikt nesaistītu minerālmateriālu segumu iesēdumu un bedrīšu remontu;
  21. sakopt brauktuvi un ceļa klātni;
  22. pļaut zāli un krūmu atvases ar rokas darba rīkiem;
  23. veikt ceļu un tiltu ūdens novades sistēmu tīrīšanas darbus;
  24. novērst sīkos bojājumus caurteku un tiltu/tuneļu dzelzsbetona konstrukcijās;
  25. veikt sniega tīrīšanas darbus uz gājēju un velosipēdu celiņiem, tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas, sabiedriskā transporta pieturvietās un no pasažieru paviljoniem;
  26. ievērot darba tiesību, darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības;
  27. ievērot vides aizsardzības prasības motorinstrumentu un elektroinstrumentu lietošanā un glabāšanā;
  28. lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus un drošības ierīces;
  29. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību;
  30. lietot ergonomiskos darba paņēmienus un instrumentus;

  Profesionālie priekšmeti

  • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
  • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
  • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
  • Ģeodēzisko darbu izpilde
  • Betonēšanas pamati
  • Sienu mūrēšana
  • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
  • Darba vietas sagatavošana ceļu būvē
  • Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana
  • Darba rīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana
  • Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve
  • Zemes klātnes izbūves darbu veikšana
  • Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana
  • Bruģa un apmaļu ražošana
  • Dzelzsbetona konstrukciju izgatavošana
  • Ceļu būves strādnieka prakse

  Read more

 • Būvniecība (kvalifikācija - ceļu būvtehniķis)

  Būvniecība (kvalifikācija - ceļu būvtehniķis)

   

  Iepazīsti mācību programmu:

   

   

  Programmas nosaukums 

  Būvniecība

  Mācību ilgums

  4 gadi (jauniešiem ar pamata izglītību), 1,5 gads (jauniešiem ar vidējo izglītību)

  Nepieciešamā izglītība

  Pamatskolas izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas četrgadīgo mācību programmu), vidējā izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas 1,5 gadīgo mācību programmu)

  Kvalifikācija

  Ceļu būvtehniķis

  Beigšanas dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

   

   

   

  Kvalifikācijas apraksts

  Ceļu būvtehniķis organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikts konkrēts darbu/pienākumu apjoms kopējā ceļu būves projekta ietvaros vai ceļu uzturēšanas iecirknī. Ceļu būvtehniķis strādā ceļu būves uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu uzturēšanas darbiem. Ceļu būvtehniķis var veikt arī būvdarbu vadītāja palīga, būvdarbu projekta vadītāja palīga vai ceļu meistara pienākumus.

   

   

                                             

                                     

                                                                                Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

   

  • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
  • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
  • Sienu mūrēšana, Betonēšanas pamati
  • Pagaidu koka konstrukciju izgaatvošana
  • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
  • Ģeodēzisko darbu izpilde
  • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
  • Ceļu būves darbu organizēšana
  • Caurteku un tuneļu būvēšana, Uzbērumu un ierakumu būvēšana
  • Autoceļu aprīkojuma mazo konstruktīvo elementu būvniecība
  • Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju izbūve
  • Ceļu labiekārtošana un uzturēšana

   

  • Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība ceļu būvē 
  • Zemes darbu organizēšana
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes
  • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
  • Zaļās prasmes
  • Ceļu būvtehniķa prakse 

  Smiltenes tehnikums ir vienīgā skola Vidzemes reģionā, kur var apgūt prestižo un darba tirgū ļoti vajadzīgo ceļu būvtehniķa profesiju.

  Kamēr vien pasaulē būvēs un remontēs ceļus, būs nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti, kuri var uzņemties šo atbildīgo darbu vadīšanu.

  Laika gaitā mainījušās ceļu būves tehnoloģijas, tāpat tirgū nepārtraukti ienāk jauni izejmateriāli. Ceļu būvtehniķim jābūt zinošam - ceļu būvēšana ir darbs, kas prasa ilgtermiņa kvalitāti.

  Smiltenes tehnikumam ir izcila materiālā bāze, lai nākamie ceļu būvtehniķi darba tirgū izietu zinoši, apguvuši jaunākās tehnoloģijas.

  Audzēkņiem mācību laikā piedāvājam iegūt arī traktortehnikas vadīšanas tiesības.

   

  Smiltenes tehnikuma nākamajiem ceļu būvtehniķiem prakses vietas piedāvā Latvijā zināmi uzņēmumi – SIA “Binders”, “8CBR” u.c. Ar “Erasmus+” projektu atbalstu ir iespēja doties profesionālās kvalifikācijas praksē arī uz ārzemēm.

  Jaunieši, kas ieguvuši ceļu būvtehniķa profesiju, var turpināt mācības augstskolā. Apgūstot ceļu/tiltu būvi, ceļu projektēšanu padziļināti un sasniedzot savā izvēlētajā specialitātē augstākās virsotnes. Iegūtā vidējā profesionālā izglītība pavērs iespēju mācības augstskolā apvienot ar darbu. 

   

  Read more

 • Būvniecība (kvalifikācija - transportbūvju būvtehniķis)

  Būvniecība (kvalifikācija - transportbūvju būvtehniķis)

  Profesionālā vidējās izglītības programma: Būvniecība

  Iegūstamā kvalifikācija: Transportbūvju būvtehniķis, iespējama specializācija Ceļu būvtehniķis

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība

  Darba vidē balstīta, modulārā programma

  Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un / vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

  Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

  Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

  1. iepazīties ar būvprojektu;
  2. iepazīties ar transportbūves objektu dabā;
  3. kārtot rakšanas un citu darbu veikšanas atļaujas;
  4. piedalīties transportbūves darbu veikšanas projekta izstrādē;
  5. plānot resursus atbilstoši noteiktajiem darbu izpildes etapiem;
  6. nodrošināt secīgu saistīto darbu veikšanu transportbūves objektā;
  7. organizēt būvdarbu un uzturēšanas darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertehnisko

  komunikāciju sagatavošanu (sakaru, elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi);

  1. sagatavot piebraucamos ceļus, krautnes, materiālu un būvizstrādājumu novietnes;
  2. veikt satiksmes organizēšanu transportbūves objektā;
  3. organizēt ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidi transportbūves objektā;
  4. organizēt transportbūves parametru nospraušanu dabā;
  5. nodrošināt citus būvobjekta aprīkojuma elementus;
  6. organizēt izpildāmos darbus transportbūves objektā;
  7. nodrošināt transportbūves izbūves tehnoloģisko procesu gaitu;
  8. veikt būvdarbu izpildītāju darba laika uzskaiti transportbūves objektā;
  9. pārbaudīt izpildīto darbu apjomus;
  10. nodrošināt izpildīto darbu kvalitāti;
  11. organizēt nepieciešamās būvmateriālu kvalitātes un atbilstības laboratoriskās pārbaudes;
  12. novērtēt būvmateriālu kvalitātes un atbilstības pārbaužu rezultātus;
  13. veikt ienākošo materiālu uzskaiti;
  14. apkopot piegādāto materiālu pavaddokumentus objektā;
  15. pārbaudīt izpildshēmas;
  16. veikt segto darbu aktu izstrādi un reģistrāciju;
  17. sagatavot būvdarbu apjomu sertifikātus;
  18. komplektēt būvobjekta izpilddokumentācijas sējumus;
  19. ievērot darba tiesisko attiecību normas;
  20. pārraudzīt ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu darba vietā;
  21. pārraudzīt darba aizsardzības pasākumu ievērošanu darba vietā;
  22. ievērot vides aizsardzības prasības;
  23. rīkoties ārkārtas situācijās;
  24. novērtēt savas darba spējas un veselības stāvokli darbavietā un darba pienākumu izpildes

  laikā.

  Profesionālie priekšmeti

  • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
  • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
  • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
  • Ģeodēzisko darbu izpilde
  • Betonēšanas pamati
  • Sienu mūrēšana
  • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
  • Caurteku un tuneļu būvēšana
  • Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs
  • Transportbūvju aprīkojuma izbūve
  • Būvdarbu plānošana transportbūvēs
  • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
  • Uzbērumu un ierakumu būvēšana
  • Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve
  • Būvdarbu veikšana transportbūvēs
  • Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati
  • Asfalta ražošana
  • Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
  • Zemes darbu organizēšana
  • Mašīnkontroles sistēmu pielietošana

  Read more

 • Ceļu būve (kvalifikācija - būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis)

  Ceļu būve (kvalifikācija - būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis)

   

  Iepazīsti mācību programmu:

  Programmas nosaukums 

  Būvniecība

  Mācību ilgums

  4 gadi;  1.5 gadi (jauniešiem ar vidējo izglītību)

  Nepieciešamā izglītība

  Pamatskolas izglītība;  vidusskolas izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas 1,5 gadīgo mācību programmu)

  Kvalifikācija

  Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis

  Beigšanas dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

   

   

  Kvalifikācijas apraksts

   

   Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis var strādāt ceļu būves, ceļu uzturēšanas, celtniecības, ceļu būves mašīnu remonta, servisa un tiem radniecīgos uzņēmumos un veikt darbus ar celtniecības, un ceļu būves mašīnām, kā arī veikt ceļu būves mašīnu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes, remontu, plānot un organizēt savu darbu.

   

   

                                                 

                                                                              Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

   

  • Profesionālā svešvaloda
  • Materiālmācība
  • Traktoru, automobīļu uzbūve, tehniskā apkope un remonts
  • Būvniecības un ceļu būves mašīnu uzbūve
  • Būvniecības darbu organizācija un tehnoloģijas
  • Atslēdznieku un metināšanas darbi
  • Rasēšana
  • Mašīnu tehniskā apkope un remonts

   

   

  • Sociālās un pilsoniskās prasmes 
  • Satiksmes noteikumi, kustības drošība
  • Elektrotehnikas un elektronikas pamati 
  • Traktortehnikas un Būvniecības un ceļa būves mašīnu vadīšana
  • Kvalifikācijas prakse

  Būt “ceļiniekam” – tā ir misija. Ceļu būvēt, vēl jo vairāk – vadīt mūsdienīgos inženiertehnikas brīnumus - datorizētas iekārtas nevar cilvēks bez atbilstošas izglītības. Ja esi sapratis, ka šī profesija varētu būt tavējā, nāc uz Smiltenes tehnikumu! “Ceļinieku” profesijas prestižs atkal audzis un darba tirgū ir ļoti liels pieprasījums pēc zinošiem celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķiem. 

  Smiltenes tehnikuma “ceļiniekiem” ir viena modernākajām materiālajām bāzēm Eiropā. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu sarūpēta mūsdienīga tehnika: ar trīsdimensiju (3D) mašīnkontroles sistēmu aprīkots “Liebher” buldozers, “HBM” greiders, jauns ekskavators, asfalta ieklājējs, riteņtraktors ar piekabi, pamatnes veltnis un mini iekrāvējs ar papildus aprīkojumu, kas ļauj traktoru pilnvērtīgi izmantot ceļu būvniecībā un uzturēšanā. Jaunieši kā lielākos svētkus gaida pirmās traktorapmācības nodarbības. 

  Smiltenes tehnikums ir vienīgā profesionāli izglītojošā skola Latvijā, kurai ir sava simulatoru klase “ceļiniekiem”. Aprīkota ar greidera, buldozera, ekskavatora un frontālā iekrāvēja simulatoriem. Jaunieši uz tiem apgūst pamatprasmes, kuras var pilnveidot, strādājot ar tehniku.Frontālā iekrāvēja simulatoram ir 15 dažādi scenāriji, bet ekskavatora – 26.

  Katram audzēknim atkarībā no zināšanām tiek piedāvātas individualizētas mācību programmas, dodot iespēju pakāpeniski apgūt aizvien sarežģītākus uzdevumus. 

  Nu jau trešo gadu “ceļinieki” profesionālās zināšanas apgūs renovētā mācību korpusā, kas nodrošināts ar visjaunākajiem mācību līdzekļiem.

  Tuvāko gadu laikā, piesaistot projektu līdzekļus, skola plāno jaunajai tehnikai uzbūvēt manēžu un garāžu, kā arī ierīkot tehniskās apkopes zāli un laboratoriju.

  Smiltenes tehnikuma “ceļinieki” ar labiem panākumiem piedalās dažādos profesionālās meistarības konkursos.

  Skolas absolventu veiksmes stāsti apliecina, ka jaunieši pēc tehnikuma beigšanas var turpināt mācības augstskolā un izmācīties par inženieriem, būvdarbu vadītājiem un projektētājiem.

  Smiltenes tehnikums rūpējas ne vien par mācību procesa pilnveidošanu, bet arī to, lai jaunieši lietderīgi un interesanti pavadītu brīvo laiku. Nu jau trešo gadu Smiltenes tehnikums iesaistās LMT Autosporta akadēmijas Skolu kartinga un Pro - kart kausa izcīņā. Tehnikumam ir pašam sava kartinga komanda un viena no modernākajām sporta zālēm Vidzemē, kur audzēkņi var trenēties dažādos sporta veidos.“Ceļinieka” profesijā vajadzīga liela fiziskā izturība. Smiltenes tehnikums ir skola ar bagātām tradīcijām. Īpaši – sportiskajām. Rudenī viens no gaidītākajiem notikumiem ir pirmo kursu iepazīšanās mači, kuros vienmēr īpašas ovācijas izpelnās virves vilkšana un traktora stumšana.

  Jauniešu zināšanas augstu novērtē arī prakses vietās, kur daudzus audzēkņus pēc skolas beigšanas aicina pastāvīgā darbā. Skolas laikā jauniešiem piedāvajam iespēju, samaksājot vien komisijas naudu par eksāmenu, iegūt B, TR1, TR2, TR4 kategoriju tiesības.

  Vairāki Smiltenes tehnikuma nākamo “ceļinieku” skolotāji ir ar divdesmit un trīsdesmit gadu darba stāžu. Īsti darba rūķi, savas dzimtās Latvijas patrioti, dzīvespriecīgi un atvērti visam jaunajam, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas.

   

   

   

  Read more

 • Ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija - konditors)

  Ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija - konditors)

  Profesionālā vidējās izglītības programma: Ēdināšanas pakalpojumi

  Iegūstamā kvalifikācija: Konditors

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība

  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 4 gadi (5768 stundas)

  Darba vidē balstīta, modulārā programma

  Konditors organizē savu darbu konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā – sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības.

  Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

  Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

  • plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu un sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos;
  • pārbaudīt un sagatavot tehnoloģisko aprīkojumu, inventāra gatavību ražošanas procesam;
  • kontrolēt receptūru un tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu kopējā ražošanas procesā;
  • nodrošināt nepieciešamo ražošanas procesa dokumentācijas izveidi un apriti;
  • pieņemt produktus un izejvielas no noliktavas un piegādātājiem, sagatavot tās ražošanas procesam;
  • svērt un dozēt produktus un izejvielas, veikt produktu un izejvielu pirmapstrādi;
  • ievērot izejvielu uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē, kontrolēt izejvielu kvalitāti;
  • nodrošināt izstrādājumu ražošanas tehnoloģiskos procesus;
  • izvērtēt produktu un izstrādājumu kvalitātes rādītājus, to izmaiņas ražošanas laikā;
  • sagatavot izejvielas, produktus, materiālus un piedevas;
  • gatavot dažādu miltu veidu maizes mīklas, dažādas sarežģītības un veida maizes izstrādājumus, apstrādāt un noformēt gatavo maizi un tās izstrādājumus.
  • gatavot mīklas dažādiem konditorejas izstrādājumiem, desertiem dažādus apdares krēmus, masas un pildījumus, cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus;
  • sagatavot dažādus materiālus konditorejas izstrādājumu noformēšanai un noformēt gatavos izstrādājumus pēc termiskās apstrādes;
  • Ievērot darba un vides aizsardzības prasības.
  • Ievērot darba tiesiskās attiecības;
  • Lietot valsts valodu, divas svešvalodas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
  • Sadarboties komandā, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas normas.

  Profesionālie priekšmeti

  • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
  • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā.
  • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi.
  • Ražošanas darba organizācija.
  • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde.
  • Konditorejas izstrādājumu gatavošana.
  • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana.
  • Krēmu un desertu gatavošana.
  • Maizes gatavošana un cepšana.
  • Konditorejas izstrādājumu gatavošana.
  • Krēmu un desertu gatavošana.
  • Maizes gatavošana un cepšana.
  • Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide.
  • Profesionālā saziņa svešvalodās.
  • Ražošanas darba organizācija.
  • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas.
  • Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana.
  • Konditora prakse

  Read more

 • Ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija - pavārs)

  Ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija - pavārs)

   

  Iepazīsti mācību programmu:

   

   

  Programmas nosaukums                  Ēdināšanas pakalpojumi
  Nepieciešamais izglītības līmenis                 Pamatskolas izglītība
  Mācību ilgums                      4 gadi
  Kvalifikācija                  Pavārs (pēc jaunā profesijas standarta, agrāk - ēdināšanas pakalpojumu speciālists)
  Beigšanas dokuments   

                 

                  Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina     

                  tiesības iestāties augstskolās

                                      

   


   

  Kvalifikācijas apraksts

   

  Pavārs vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, sazinās ar viesiem, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus, kontrolē to izpildi. Pavārs strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

   

   

   

                                                                                                                                    

                                                                                 Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

   

  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes
  • Profesionālā svešvaloda
  • Higiēna un HACCP pamati
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
  • Pārtikas prečzinības
  • Viesmīlības pamati
  • Kulinārais mantojums un veselīgs uzturs
  • Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas
  • Darba organizācija

   

   • Viesu apkalpošana
  • Uzskaite un kalkulācija
  • Uzņēmējdarbības pamati
  • Ēdienu noformēšana
  • Kulinārais mantojums un veselīga uztura gatavošana
  • Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā, viesu apkalpošanā, uzņēmumā 
  • Kvalifikācijas prakse

   

   

   

   Smiltenes tehnikuma nākamie pavāri mācās ar jaunām un modernām iekārtām aprīkotās mācību virtuvēs un mācību restorānā.

  Tehnikuma audzēkņi regulāri piedalās meistarklasēs, ko vada Latvijā populāri šefpavāri.

  Jaunieši ar labiem panākumiem startējuši daudzos profesionālās meistarības konkursos.

  Nākamos pavārus māca pieredzes bagāti pedagogi, kas regulāri pilnveidojas profesionālās izaugsmes kursos Latvijā un ārzemēs. Jaunās vēsmas pēc tam ienāk arī skolas virtuvē.

  Smiltenes tehnikums ir Eiropas kulinārā mantojuma biedrs un Latvijas Siera kluba biedrs. Skolas mājamatniecības centrā audzēkņi mācās cept maizi pēc sentēvu metodēm.

  Domājot par to, kā iemācīt jauniešiem skolā sniegtās zināšanas izmantot dzīvē un dot iespēju gūt pirmos priekšstatus par veiksmīgu uzņēmējdarbību, Smiltenes tehnikumā izveidota firsta madāmas kārumu līnija. Jauniešu gatavotās ekskluzīvās konfektes, cepumi un ievārījumi kļuvušas par Kalnamuižas īpašo pārsteigumu gardēžiem.

  Firsta madāmas kārumus prezentē skolas pasākumos, vietējos mājamatniecības tirdziņos, kā arī starptautiskās izstādēs. Rudeņos nu jau par tradīciju kļuvusi Smiltenes tehnikuma audzēkņu piedalīšanās marmelāžu gadatirgū Olustverē. Tur firsta madāmas kārumi vairākkārt novērtēti kā vieni no pārsteidzošākajiem un gardākajiem.

  Smiltenes tehnikuma nākamie pavāri piedalās skolas un novada viesu uzņemšanā. Līdz šim lielākais jauniešu izaicinājums bijis klāt galdus nometnes 3X3 un Latvijas pašvaldību kongresa dalībniekiem.

   

  Read more

 • Grāmatvedība (kvalifikācija - grāmatvedis)

  Grāmatvedība (kvalifikācija - grāmatvedis)

  Profesionālā vidējās izglītības programma: Grāmatvedība

  Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1,5 gadi (2120 stundas)

  Darba vidē balstīta, modulārā programma

  Grāmatvedis savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.

  Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

  Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

  1. Strādāt ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, pārbaudot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
  2. Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības reģistros un kontos naudas izteiksmē un/vai grāmatvedības datorprogrammās.
  3. Reģistrēt attaisnojuma dokumentu plūsmu saimniecisko darījumu sistēmās.
  4. Sagatavot un apstrādāt skaidras un bezskaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  5. Uzskaitīt un grāmatot krājumu kustību grāmatvedības kontos, veidojot krājumu nomenklatūru.
  6. Uzskaitīt debitoru parādus, citus debitorus, nākamo periodu izmaksas, uzkrātos ieņēmumus un naudas līdzekļus.
  7. Klasificēt ilgtermiņa ieguldījumus pēc to būtības.
  8. Uzskaitīt nemateriālos aktīvus, ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos, pamatlīdzekļus, finanšu aizdevumus, pašu kapitālu grāmatvedības reģistros, ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumus, parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem un norēķinus par darba samaksu un budžetu.
  9. Veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, krājumu inventarizāciju, debitoru un kreditoru parādu inventarizāciju, skaidrās naudas un ārpusbilances kontu inventarizāciju.
  10. Reģistrēt pa veidiem klasificētos ieņēmumus un izmaksas operāciju kontos.
  11. Aprēķināt saimnieciskās darbības rezultātu.
  12. Sagatavot ieņēmumu un izmaksu kontu apgrozījumu pārskatus.
  13. Sagatavot sintētisko un analītisko kontu apgrozījumu pārskatu, izmantojot grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju, nodokļu un pamatlīdzekļu kustības pārskatus pa nodokļu veidiem.
  14. Sagatavot citus finanšu informācijas pārskatus uzņēmuma vadībai, izmantojot grāmatvedības reģistru informāciju.
  15. Sagatavot uzņēmuma finanšu pārskatu, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma, izmantojot bilances un operāciju kontos uzkrāto informāciju.
  16. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības.
  17. Ievērot darba tiesiskās attiecības;
  18. Lietot valsts valodu, divas svešvalodas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
  19. Sadarboties komandā, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas normas.

   Profesionālie priekšmeti

  • Grāmatvedības pamati
  • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
  • Bezskaidras naudas operācijas
  • Dokumentu kontrole
  • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
  • Krājumu, Debitoru uzskaite
  • Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite
  • Finanšu aizdevumu uzskaite
  • Naudas līdzekļu, Pašu kapitāla un Kreditoru uzskaite
  • Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite
  • Inventarizācija
  • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
  • Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana
  • Uzskaite vienkāršā ierakstu sistēmā
  • Nodokļu režīma izvēle
  • Sadarbība ar nerezidentiem
  • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
  • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā


   

  Read more

 • Hidrobūve (kvalifikācija - hidrobūvju būvtehniķis)

  Hidrobūve (kvalifikācija - hidrobūvju būvtehniķis)

   Programmas nosaukums                   Būvniecība

  Mācību ilgums                                      4 gadi (jauniešiem ar pamata izglītību)

                                                                 1,5 gadi (jauniešiem ar vidējo izglītību)

  Nepieciešamā izglītība                       Pamatizglītība (jauniešiem, kuri izvēlas četrgadīgo mācību programmu), vidējā izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas pusotrgadīgo mācību programmu)

  Kvalifikācija                                           Hidrobūvju būvtehniķis

  Beigšanas dokuments                        Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolā.

  Kvalifikācijas apraksts: Hidrobūvju būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas hidrobūvju un meliorācijas sistēmu būvobjektos un to ekspluatācijā organizē un īsteno darbus projekta vadītāja uzraudzībā.

  Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

  • Tehniskās grafikas pamati
  • Būvmateriāli, Būvmateriālu pielietošana hidrotehniskās būvēs
  • Ģeoloģijas un hidrobioloģijas pamati, Hidroloģijas pamati
  • Grunts mehānikas pamati
  • Būvmašīnas, Droša tehnikas vadīšana
  • Hidrotehniskās būvniecības tehnoloģija un organizācija
  • Hidrotehnisko būvju projektēšanas pamati, Hidrotehnisko būvju ekspluatācija
  • Ģeodēzija, Ģeodēzijas pamatdarbi, Tāmēšana
  • Caurteku un tuneļu būvēšana u.c. 
  • Praktiskās mācības

   Latvijas meliorācijas sistēmas jau sen "kliedz" pēc pārmaiņām! Nepieciešams savest kārtībā jau esošās meliorācijas sistēmas un daudzviet arī būvēt jaunas. Minēto problēmu novēršanai piešķirts liels Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Taču nozarē trūkst zinošu un prasmīgu jauno speciālistu. Tā Smiltenes tehnikumam sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Saldus tehnikumu un darba devējiem dzima iecere jaunai mācību programmai - hidrobūvju būvtehniķis (meliorators). Beidzot ilgi lolotais sapnis pārvarējis arī visus birokrātijas radītos šķēršļus un jaunais piedāvājums ir klāt! Hidrobūvju būvtehniķis ir Latvijā ļoti vajadzīga profesija. Jauniešiem, kas to apgūs, būs gan darbs, gan konkurētspējīgs atalgojums.   

  Read more

 • Lopkopība (kvalifikācija - lopkopības tehniķis)

  Programmas nosaukums 

  Lopkopība

  Mācību ilgums

  4 gadi (jauniešiem ar pamata izglītību), 1,5 gadi (jauniešiem ar vidējo izglītību)

  Nepieciešamā izglītība

  Pamata izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas četrgadīgo mācību programmu), vidējā izglītība (jauniešiem, kuri izvēlas 1,5 gadīgo mācību programmu)

  Kvalifikācija

  Lopkopības tehniķis

  Profesionālie moduļi
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes 
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība 
  • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana
  • Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu kopšana
  • Lauksaimniecības dzīvnieku labturība
  • Mehanizēto darbu veikšana, t.sk. Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
  • Autovadītāju sagatavošana
  • Veterinārijas minimums
  • Lopkopības produkcijas ieguve; Lopkopības produkcijas fasēšana un marķēšana
  • Lopkopības darbu organizēšana un dokumentēšana 
  • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas organizēšana
  • Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas organizācija
  • Darbu organizēšana lopkopības produkcijas ražošanā un realizēšanā
  • Ciltsdarbs, ganāmpulka atražošana un veterinārijas pamati
  • Zirgkopība
  • Govju un cūku mākslīgā apsēklošana
  • Lopkopības tehniķa prakse

   

  Smiltenes tehnikums arī 2019./2020.mācību gadā, ņemot vērā nozares pieprasījumu, jauniešiem ar pamata un vidējo izglītību piedāvā  apgūt lopkopības tehniķa profesiju.

  Zemnieku saimniecībām modernizējoties, darba tirgū pieaudzis arī pieprasījums pēc lopkopībā izglītotiem speciālistiem. Īpaši lielajos uzņēmumos, kur saimniekiem ik dienu jāparūpējas par simtiem mājdzīvnieku labturību, ganāmpulka atražošanu un produkcijas realizāciju. Smiltenes tehnikuma jaunais piedāvājums šobrīd ir vienīgais Latvijā. Tas  tapa, ņemot vērā skolas moderno veterinārmedicīnas mācību bāzi, kurā nodrošināts viss nepieciešamais arī lopkopības tehniķa profesijas apgūšanai.

  Audzēkņi mācību laikā saņem līdz 150 eiro lielu stipendiju. Dzīve dienesta viesnīcā - 8,50 eiro mēnesī.

  Lopkopības tehniķis var strādāt lopkopības saimniecībās, kā arī būt individuālais komersants un pašnodarbināta persona. Mācību programmas ietvaros jaunajiem speciālistiem māca, kā plānot, organizēt un rūpēties par dzīvnieku labturību, nodrošināt novietnes mikroklimatu, Eiropas Savienības regulām atbilstošu veterināro un sanitāro situāciju. Jaunie speciālisti apgūst, kā aprēķināt ganāmpulka skaitam un katra dzīvnieka prasībām atbilstošas barības devas un nodrošināt tās uzglabāšanu, ievērojot pārtikas nekaitīguma prasības.

  Presē ik pa laikam izskan vajadzība pēc palīgiem, kas var sastādīt lopkopības produkcijas ražošanas un realizācijas plānus, izvērtējot tirgus situāciju – arī to var darīt speciālists ar lopkopības tehniķa izglītību. Tāpat kā palīdzēt kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošanā, uzglabāšanā un realizācijā atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

  Pieredzes bagāti pedagogi jauniešiem māca identificēt lauksaimniecības dzīvniekus, reģistrēt un analizēt pārraudzības datus, kā arī – sagatavot lopiņus realizācijai.

  Nozīmīgs var būt jauno speciālistu ieguldījums dzīvnieku pārošanas plānu izstrādāšanā, ganāmpulka atražošanā, selekcijas darbā, mājdzīvnieku dzemdībās, pirmās palīdzības sniegšanā un vienkāršu veterinārmedicīnisko manipulāciju veikšanā pēc veterinārārsta norādījumiem.

  Absolventi, tikuši pie diploma par profesionālo vidējo izglītību, var turpināt studijas augstskolā.

                                                            Īss ieskats vēsturē 

  1922.gadā Kalnamuižā atvēra vienu no Latvijā pirmajām Piensaimniecības un lopkopības skolām. 1936. gadā tagadējā Smiltenes tehnikuma teritorijā darbu sāka Praktisko lopkopju nodaļa, kurā sagatavoja praktiski un teorētiski izglītotus lopkopjus, bet 1945. gadā nodibināja Smiltenes Zooveterināro tehnikumu ar veterinārijas, zootehnikas un piensaimniecības nodaļām, uz kuru mācīties brauca audzēkņi no visas Latvijas.  Skola vienmēr dzīvojusi līdzi laika garam un pilnveidojusies, respektējot pārmaiņas saimnieciskajā jomā.

   

   

   

  Read more

 • Mācību programmu apraksti

  Smiltenes tehnikumā mācību programmas īstenojam 3 virzienos:

  • Lauksaimniecības nozares programmas (4.LKI)  - Veterinārmedicīna (Veterinārārsta asistents), Lopkopība (Lopkopības tehniķis) 
  • Ceļu būves un mašīnzinību nozares programmas (4.LKI) ar kvalifikācijām  Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis, Transportbūvju būvtehniķis (jauns) ar specializācijas iespējām, Ceļu būvtehniķis, Hidrobūvju būvtehniķis un Automehāniķis;
  • Individuālo pakalpojumu programmas ( 4.LKI) ar kvalifikācijām Pavārs, Konditors, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Viesmīlis, Bārmenis, Grāmatvedis, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks.

   Programmas īstenojam gan klātienē, gan neklātienē, piedāvājam arī tālākizglītības programmas un atsevišķus programmu moduļus pieaugušajiem. Pielikumā programmu apraksti.

  Papildus  katrai profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības vari iepazīt profesiju standartos. Papildus vari iepazīt mācību programmas portālā "Profesiju pasaule":

   

  Read more

 • Mazumtirzniecība (kvalifikācija - mazumtirdzniecības darbinieks)

  Mazumtirzniecība (kvalifikācija - mazumtirdzniecības darbinieks)

  Profesionālā vidējās izglītības programma: Mazumtirdzniecība

  Iegūstamā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

  Darba vidē balstīta, modulārā izglītības programma

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

  Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

  • veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi, dabu, sabiedrību;
  • atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam;
  • noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu, un lietot optimālus pārdošanas veidus;
  • uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības;
  • piedalīties cenu stratēģijas izstrādē;
  • izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību;
  • izveidot preču piegādātāju datubāzi;
  • analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi;
  • novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti;
  • pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas;
  • izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus;
  • novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi;
  • nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem;
  • pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību;
  • lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas;
  • ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības;
  • veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju;
  • plānot un kontrolēt preču izvietojumu;
  • organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus;
  • izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību;
  • piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības;
  • sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam;
  • patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem;
  • veikt bezskaidras naudas norēķinus;
  • iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu;
  • novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un ļaunprātīgu pircēju rīcību;
  • izstrādāt darba plānu un darba grafiku;
  • strādāt komandā;
  • izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā;
  • veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas;
  • analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā;
  • sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus un lietvedības dokumentus;
  • ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības un profesionālās un vispārējās ētikas principus;
  • pārvaldīt valsts valodu, vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī;
  • lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
  • ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības, ugunsdrošības noteikumus;
  • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
  • veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

   Profesionālie priekšmeti

  • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
  • Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana
  • Preču uzskaite un dokumentēšana
  • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
  • Biroja darba nodrošināšana
  • Budžeta izstrāde
  • Tirgus un klienti
  • Prakse komercdarbībā
  • Biznesa plāna izstrāde
  • Darbs mazumtirdzniecības vietā
  • Mazumtirdzniecības darbu prakse
  • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā
  • Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse
  • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
  • Mazā uzņēmuma darba vadīšana

  Read more

 • Neklātiene: izglītības programmas

  Neklātiene: izglītības programmas

  Piedāvātā izglītības programma:

   

      

  Programmas nosaukums

  Izglītības programma Veterinārmedicīna neklātienē 

  Mācību ilgums

  1.5 gads

  Nepieciešamā izglītība

  Vidējā izglītība

  Iegūstamais izglītības dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību

   

   

  Programmas nosaukums: Grāmatvedība
  Mācību ilgums: 1,5 gadi
  Nepieciešamā izglītība: Vidējā izglītība
  Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

  Read more

 • Restorānu pakalpojumi (kvalifikācija - viesmīlis)

  Restorānu pakalpojumi (kvalifikācija - viesmīlis)

  Profesionālā vidējās izglītības programma: Restorānu pakalpojumi

  Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlis

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

  Darba vidē balstīta, modulārā programma

  Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu,  

  lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā. Viesmīlis ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti..

  Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

  • Spēja sagaidīt viesus, izprast to vēlmes un nodrošināt to izpildi saskaņā ar uzņēmuma standartiem.
  • Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to izpildei virtuves un bāra personālam.
  • Spēja klāt galdus ikdienas ēdienreizēs, banketos un svinībās, izmantot galda klāšanas un dekorēšanas inventāru atbilstoši ēdienkartei, dzērienu kartei, pasākuma veidam un viesu vēlmēm.
  • Spēja pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot viesu apkalpošanas standartus.
  • Spēja pārzināt, ieteikt un piedāvāt vīnus saskaņa ar vīnu karti un ēdienkarti.
  • Spēja veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtai.
  • Spēja risināt viesu apkalpošanas laikā radušās problēmsituācijas uzņēmumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši rīkoties nestandarta un stresa situācijās, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
  • Spēja organizēt un veikt uzņēmuma tirdzniecības telpas un darba vietas sagatavošanu darbam.
  • Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantot kases norēķinu sistēmas un maksājumu karšu termināļus.
  • Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros.

   Profesionālie priekšmeti

  • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
  • Sabiedrības un cilvēka drošība

   

  • Paškontroles sistēma uzņēmumā 
  • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi 
  • Telpu un darba vietas sagatavošana
  • Sagatavošanās viesu apkalpošanai 
  • Viesu pasūtījuma pieņemšana un izpilde
  • Norēķini ar viesi 
  • Profesionālā saziņa svešvalodā
  • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde 
  • Dzērienu un kokteiļu gatavošana
  • Ēdienu gatavošanas pamati
  • Pasākumu apkalpošana u.c.

  Read more

 • Restorānu pakalpojumi (kvalifikācija: bārmenis)

  Restorānu pakalpojumi (kvalifikācija: bārmenis)

  Profesionālā vidējās izglītības programma: Restorānu pakalpojumi

  Iegūstamā kvalifikācija: Bārmenis

  Profesionālās kvalifikācijas līmenis: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1, 5 gadi (2120 stundas)

  Darba vidē balstīta programma

  Bārmenis veic un organizē bāra darbu ikdienā un banketos, pagatavo dzērienus, kokteiļus un uzkodas.

  Izglītības procesa rezultātā ir iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

  • Spēja pārraudzīt dzērienu un produktu apriti bārā, ņemot vērā krājumus un atlikumus.
  • Spēja sagatavot bāra tehnoloģiskās iekārtas un inventāru darba uzsākšanai.
  • Spēja izstrādāt dzērienu karti, ievērojot uzņēmuma specifiku un citus priekšnoteikumus.
  • Spēja sagatavot bāru un bārmeņa darba vietu pirms un pēc darba dienas beigām, ievērojot uzņēmuma iekšējos kārtības noteikumus.
  • Spēja ievērot bārmeņa darbā viesmīlības pamatprincipus, veidojot pozitīvu gaisotni, ievērojot profesionālās saskarsmes un vispārējās ētikas principus.
  • Spēja gatavot dažāda veida dzērienus, kokteiļus un uzkodas.
  • Spēja veidot dažādas sarežģītības sagataves dzērieniem, kokteiļiem un uzkodām.
  • Spēja pasniegt dzērienus, kokteiļus un uzkodas atbilstošā glāzē, traukā un pasniegšanas temperatūrā.

   Profesionālie priekšmeti

  • Sanitārija, higiēna
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Viesmīlības pamati
  • Bāra darba organizācija un aprīkojums
  • Viesu apkalpošana bārā
  • Bāra uzkodu gatavošanas tehnoloģija
  • Norēķinu sistēma bārā
  • Bāra dzērieni, noformēšana
  • Profesionālā svešvaloda
  • Praktiskās mācības


   

  Read more

 • Uzņemšanas noteikumi

     

  Jaunieši ar pamatizglītību, mācoties četrus gadus, var apgūt profesijas: 

  • veterinārārsta asistents,
  • lopkopības tehniķis,
  • pavārs,
  • konditors
  • viesmīlības pakalpojumu speciālists,

   

   

  • automehāniķis,
  • ceļu būvtehniķis,
  • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,
  • hidrobūvju būvtehniķis,
  • transportbūvju būvtehniķis.

  Jaunieši ar vidējo izglītību,mācoties 1,5 gadus, Smiltenes tehnikumā var apgūt profesijas:  

   • hidrobūvju būvtehniķis,
  • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,

   

   

  • viesmīlis,
  • lopkopības tehniķis.

   Mācības neklātienē (maksas programmas), mācību ilgums - pusotrs gads:

  • veterinārārsta asistents
  • grāmatvedis

   No 17 gadu vecuma viena gada laikā piedāvājam apgūt arodizglītības programmas:

  • ceļu būves strādnieks, 
  • kokapstrādes iekārtu operators.

   

   Tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā audzēkņi ar pamatskolas izglītību trīs gadu laikā var apgūt profesijas:

  * pavāra palīgs,

  * šuvējs,

  * aprūpētājs.

  Audzēkņiem ar pamatizglītību divu gadu laikā Alsviķu struktūrvienībā piedāvājam apgūt profesijas:

  * virtuves darbinieks,

  * koksnes materiālu apstrādātājs.

   

   

  Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (var aizpildīt uz vietas),
  • apliecība / atestāts (kopija),
  • sekmju izraksts (kopija),
  • 4 fotogrāfijas,
  • medicīniskā izziņa,
  • ID / pases kopija (uzrādot oriģinālus).

  Kontakti: Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes novads, LV - 4729

  Mājas lapa -  www.smiltenestehnikums.lv 

  Dokumentu pieņemšana: No 01.06.2020. pa pastu, elektroniski parakstītus vai klātienē (piesakoties).

  Tālrunis: 26 160 229; 26183654, 64772562; 29484775; e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

  Alsviķu struktūrvienība: Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV 4333, 

  Tālrunis: 64307132, 26158008, fakss: 64307135

   

                                                                                                                                                                                                                 

   

  Read more

 • Veterinārmedicīna (kvalifikācija - veterinārārsta asistents)

  Veterinārmedicīna (kvalifikācija - veterinārārsta asistents)

   

  Iepazīsti mācību programmu:

   

   

  Programmas nosaukums 

  Veterinārmedicīna

  Mācību ilgums

  4 gadi (jauniešiem ar pamata izglītību); 1.5 gadi (jauniešiem ar vidējo izglītību), 1,5 gadi neklātiene (jauniešiem ar vidējo izglītību)

  Nepieciešamā izglītība

  pamata izglītība (jauniešiem pēc pamatskolas, kuri izvēlas četrgadīgo mācību programmu);

  vidējā izglītība - neklātienes audzēkņiem un jauniešiem, kas izvēlas 1,5 gadīgo mācību programmu

  Kvalifikācija

  veterinārārsta asistents

  Beigšanas dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

   

   

   

   

  Kvalifikācijas apraksts

  Veterinārārsta asistents praktizējoša veterinārārsta vadībā sniedz pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizē slimu dzīvnieku kopšanu, veic slimību profilakses pasākumus un strādā klīnikās, laboratorijās, tirgos, zooveikalos, veterināro zāļu lieltirgotavās, veterinārajās aptiekās, dzīvnieku novietnēs, patversmēs, viesnīcās un citās veterinārmedicīnas pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī valsts pilnvarota veterinārārsta vadībā, veic veterināro ekspertīzi kautuvēs.

   

   

                                             

                                                                                Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

  • Agronomijas pamati
  • Lopkopības pamati
  • Vides zinības
  • Profesionālā saskarsme
  • Profesionālā svešvaloda
  • Dzīvnieku anatomija un fizioloģija
  • Patoloģiskā anatomija
  • Farmakoloģija
  • Epizootoloģija
  • Dzemdniecība
  • Parazitoloģija
  • Veterinārā ekspertīze un pārtikas higiēna

  • Ķirurģijas pamati
  • Veterinārā darba organizācija
  • Iekšķīgās nelipīgās slimības
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Uzņēmējdarbības pamati
  • Satiksmes noteikumi un kustības drošība
  • Praktiskās mācības uzņēmumā
  • Kvalifikācijas prakse

   

  Veterinārmedicīna ir Smiltenes tehnikuma vecākā un tradīcijām bagātākā mācību programma, kuru skola bez pārtraukuma realizē jau 73 gadus. Smiltenes tehnikums ir pirmā skola Latvijā, kur sāka apmācīt veterināros feldšerus. Latvijā ir tikai divas skolas, kurās šajā jomā var iegūt vidējā posma profesionālo izglītību – Bebrenē un Smiltenē. 

  Tev ļoti patīk dzīvnieki, bet jūties bezpalīdzīgs brīžos, kad tos piemeklējušas veselības problēmas? Varbūt vēlies saistīt savu nākotni ar dzīvnieku aprūpi, strādāt veterinārajā klīnikā, aptiekā vai Pārtikas un veterinārajā dienestā?  Vai arī Tev pieder zemnieku saimniecība un ir ļoti svarīgi, lai katras mazākās, ar dzīvnieku veselību vai labturību saistītās  problēmas  dēļ nevajadzētu meklēt veterinārārstu. Nāc uz Smiltenes tehnikumu, izmācies par veterinārārsta asistentu un būsi zinošs jaunais speciālists darba tirgū vajadzīgā ļoti profesijā!

   

   

  Read more

 • Viesnīcu pakalpojumi (kvalifikācija - viesmīlības pakalpojumu speciālists)

  Viesnīcu pakalpojumi (kvalifikācija - viesmīlības pakalpojumu speciālists)

   

   

  Iepazīsti mācību programmu:

   

   

  Programmas nosaukums 

  Viesnīcu pakalpojumi

  Mācību ilgums

  4 gadi

  Nepieciešamā izglītība

  Pamatskolas izglītība

  Kvalifikācija

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Beigšanas dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās

   

   

   

   Kvalifikācijas apraksts

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darbu viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm, koordinē un veic pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izvērtē viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti, ir atbildīgs par izpildāmā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir persona, kura var veikt individuālo komercdarbību vai strādāt tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos.

   

                         

   

                                                                              Mācību laikā apgūstamie profesionālie priekšmeti:

                                                                                                       

  • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
  • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
  • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
  • Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
  • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošanaa
  • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite

  • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
  • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
   • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana

   

   


  • Konferenču un semināru apkalpošana
  • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
  • Viesu apkalpošana bārā
  • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas
  • Telpu dizains un floristika
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes 
  • Sabiedrības un cilvēka drošība 
  • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība 
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse

   

   

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir gan Latvijas, gan citu pasaules valstu

  darba tirgū ļoti pieprasīta profesija.

  Smiltenes tehnikuma audzēkņiem milzīgs ieguvums ir iespēja gūt pirmo darba pieredzi skolas viesnīcā "Kalna ligzda". Jauno speciālistu apmācībai tehnikumā ierīkots arī mācību numuriņš ar atsevišķu sanitāro mezglu un veļas mazgāšanas telpa ar profesionālajām veļas mašīnām, žāvētājiem un gludināmajām ierīcēm.

  Nākamie viesmīlības pakalpojumu speciālisti jau no pirmā kursa dodas iepazīties ar dažādām viesnīcām un to darba specifiku, vienlaikus apgūstot pamatlietas, kas jāzina katram jaunajam darbiniekam.

   

  Smiltenes tehnikumam ir uzticami sadarbības partneri Maltā, Francijā, Kanāriju salās, Spānijā un citās valstīs, uz kuru viesnīcām nākamie viesnīcu pakalpojumu speciālisti dodas profesionālās kvalifikācijas praksē. "Erasmus+" stratēģiskās partnerības projekta "Tourism Spider" ietvaros skolas jaunieši papildinājuši zināšanas Čehijā, Austrijā un Slovākijā.

  Smiltenes tehnikuma nākamie viesmīlības pakalpojumu speciālisti regulāri piedalās dažādos profesionālās meistarības konkursos.2017.gadā viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkne Linda Daktiņa Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā "SkillsLatvia 2017" viesmīļiem izcīnīja pirmo vietu.

  4. viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkne Baiba Broka nacionālajā jauno profesionāļu konkursā “SkillsLatvia 2018” nominācijā “Viesu apkalpošana” izcīnīja 2. vietu.

  Read more

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Ceturtdiena. 9.00 - 18.30 (bez pārtraukuma). Klīnika atvērta pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2018 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā