Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Pieaugušo izglītība

 • .ESF mācības nodarbinātajiem

  unnamed

  Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

  Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
  Projekta īstenošanas termiņš 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
  Projekta finansējums Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:
  • Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
  • Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR
  Projekta darbības
  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
  • karjeras konsultanta pakalpojumi
  • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
  • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
    • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
    • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
  • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
  • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai
  Projekta mērķa grupa

  Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

  Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

  • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

  strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

  Mācību izmaksas
  • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  Projekta aktualitātes
  Sasniedzamie rezultāti Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu mācībām projektā:
  • ar zemu izglītības līmeni – 12 130, tai skaitā 2 677 personas līdz 31.12.2018.
  • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 24 095, tai skaitā 11 562 personas līdz 31.12.2018.
  Nodarbināto personu skaits, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības mācībās:
  • ar zemu izglītības līmeni – 9 317;
  • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 13 662.
  Projekta īstenošanas pamats

  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

  Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

  Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

  • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
  • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
  • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

  Izglītības iestādes:

  • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
  • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
  • neformālās izglītības programmu īstenošana;
  • atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

  Nodarbinātības valsts aģentūra:

  • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
  • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

   

  Vairāk informācijas zvanot: 28693579

  * Smiltenes tehnikumā īstenotās izglītības programmas: http://www.smiltenestehnikums.lv/macibas/muzizglitiba

   * Smiltenes tehnikums - iespējas arī pieaugušajiem - http://smiltenestehnikums.lv/audzekniem/aktivitates/133-projekti/jauniesu-garantijas-programmas/1330-smiltenes-tehnikums-iespeja-ari-pieaugusajiem

  * Mācības pirmie uzsāk pieaugušie - https://www.smiltenestehnikums.lv/par-mums/par-skolu/143-audzekniem/aktivitates/1375-macibas-pirmie-saks-pieaugusie

  * Gatavi apgūt profesiju deviņos mēnešos -https://www.smiltenestehnikums.lv/component/content/article/143-audzekniem/aktivitates/1395-gatavi-apgut-profesiju-devinos-menesos

  * Šūšanas nodarbības pieaugušajiem Smiltenes tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos: http://smiltenestehnikums.lv/component/content/article/149-alsviki-audzekniem-aktualitates/1433-pilnveido-prasmes?Itemid=490

   

  Read more

 • Citas iespējas

   

  1. Tālākizglītības programmas:

   
  Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivjsaimniecība
  • Lopkopības tehniķis (4 LKI) - AP6100
  • Lopkopis (3LKI)
  • Dārzkopis (3 LKI) 
   
  Individuālie pakalpojumi
  • Pavārs (4LKI) - Licence Nr.P2287
  • Konditors (4LKI) - Licence Nr.P2234
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists (4LKI) - Licence Nr.P2238
  • Viesmīlis (4LKI) - Licence Nr.P2233
  • Bārmenis (4LKI) - Licence Nr.P2288
  • Pavāra palīgs (3LKI) - Licence Nr.P2235
  • Konditora palīgs (3LKI) - Licence Nr.P2286
  • Apavu labotājs (Alsviķu struktūrvienība) (3LKI) - Licence Nr.P12296
  • Šuvējs (3LKI) - AP6101
  • Aprūpētājs (Alsviķu struktūrvienība) (3LKI) - Licence Nr.P12300
   
  Inženierzinātnes  un tehnoloģijas
  • Hidrobūvju būvtehniķis (4LKI) - Licence Nr.P2237
  • Transportbūvju būvtehniķis - Licence Nr.P2355
  • Ceļu būvtehniķis( 4 LKI) - Licence Nr.P2313
  • Ceļu būves strādnieks (3LKI) - Licence Nr. P2312
  • Automehāniķis (4LKI) - Licence Nr.P15475
  • Kokapstrādes iekārtu operators (DVB izglītība) (3LKI) - Licence Nr.
   
  Grāmatvedība
  • Grāmatvedis (4LKI) - Licence Nr.P2308
   

  2. Profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas:

   
   
  • B kategorijas autovadītājs;
  • TR1, TR2, TR4 kategorijas traktora vadītājs;
  • atsevišķus modulāro programmu moduļus;
  • aktuālās programmas sadaļā Mūžizglītība (http://www.macibaspieaugusajiem.lv/)
   

   3. Kursi, semināri, meistardarbnīcas un citas aktivitātes profesionālās kvalifikācijas pilnveidei mašīnzinību, ceļu būves, individuālo pakalpojumu un veterinārijas izglītības tematiskajās jomās. 

   

  4. Karjeras izglītība un konsultācijas

   

  Papildus informācija:

  Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts,
  Smiltenes novads., LV-4729  

  tālr. 26183654

  www.smiltenestehnikums.lvŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Read more

 • Kvalifikācijas atzīšana

  Smiltenes Tehnikums (Tehnikums) piedāvā iespēju novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgti deleģējuma līgumi par profesionālās kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu akreditētās izglītības programmās ar kvalifikāciju:

  • Pavārs (4 LKI)
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists ( 4LKI)
  • Grāmatvedis (4 LKI)
  • Ceļu būvtehniķis (4 LKI)
  • Hidrobūvju būvtehniķis (4 LKI)
  • Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis (4 LKI)
  • Automehāniķis (4 LKI)
  • Lopkopības tehniķis (4 LKI)
  • Veterinārārsta asistents (4 LKI)
  • Šuvējs (3 LKI)
  • Apavu labotājs (3 LKI)

  Personai, kura apguvusi profesionālo kompetenci ārpus formālās izglītības sistēmas un kuras profesionālā kompetence novērtēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīta par atbilstošu,.

  Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

  • pretendents iesniedz Tehnikumā iesniegumuprofesionālās kompetences novērtēšanai (Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai) , iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojuma cenrādi”, veicot pārskaitījumu uz Tehnikuma Valsts kases kontu.
  • Tehnikums nodrošina pretendentam 2 konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem ar eksāmenu saistītiem jautājumiem;
  • Tehnikums organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kārtot tuvākajā laikā organizētā attiecīgā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, vai divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
  • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, Tehnikums izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu var apstrīdēt, iesniedzot Tehnikuma direktoram iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Tehnikuma direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  Papildus informācija: http://www.ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/ un http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana

  Saistošie normatīvie akti:

  Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

  Ministru kabineta 10.09.2013. noteikumiem Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”

  Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās

  Read more

 • Neklātiene

  Piedāvātā izglītības programma:

   

      

  Programmas nosaukums

  Izglītības programma Veterinārmedicīna neklātienē 

  Mācību ilgums

  1.5 gads

  Nepieciešamā izglītība

  Vidējā izglītība

  Iegūstamais izglītības dokuments

  Diploms par profesionālo vidējo izglītību

   

   

  Programmas nosaukums: Grāmatvedība
  Mācību ilgums: 1,5 gadi
  Nepieciešamā izglītība: Vidējā izglītība
  Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību

  Read more

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2021 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā