Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma „Smiltenes lauksaimniecības tehnikums” kadastra Nr. 9480 006 0035 daļas – zemes gabala ar kadastra apz. 9480 006 0033, Smiltenes novada Smiltenes pagastā, nomas tiesību izsole

Izsoles Id Nr. IZ/2022/9

Īpašuma identifikācijas pazīmes:

Atrašanās vieta: Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Īpašuma nosaukums: "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums"

Kadastra nr.: 9480 006 0035

Smiltenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījums: 139

Iznomājamā zemes gabala kadastra apzīmējums: 9480 006 0033

Iznomājamā zemes gabala platība ha: 6,2

Lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Šajā Izsolē ar izsolāmo Objektu tiek saprasta viena zemes vienība 6,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0033.

Objekta nomas maksas sākuma cena izsolē: EUR 51,67 (piecdesmit viens euro 67 centi) mēnesī

Iznomāšanas termiņš: 2 gadi

Citi maksājumi:

Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 7,79 mēnesī (VZD prognoze 2022.gadam)

Pievienotās vērtības nodoklis

Vienreizēja kompensācija par sertificēta vērtētāja pakalpojumiem EUR 181,50 (iekļauts PVN)

 

Zemes raksturojums:

Īpašumtiesības: Latvijas valsts, Izglītības un zinātnes ministrijas personā

Valdītājs: Smiltenes tehnikums

Forma: Neregulāra.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0033

platība:6,2 ha;

forma: tuva trapecei;

reljefs: līdzens;

apaugums: aramzeme;

labiekārtojums: zeme ir meliorēta;

pie zemes pievadītie inženiertīkli: zemi šķērso elektrolīnija;

vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:51.

Zemes gabals robežojas ar asfaltētu autoceļu Smiltene – Valka, ar grants seguma autoceļu, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, asfaltētiem piebraucamiem ceļiem un zemes gabalu, uz kura atrodas vienģimenes dzīvojamā māja ar piemājas saimniecību. Gruntsūdens līmenis pietiekami zems, tas būtiski neierobežo zemes gabala racionālas izmantošanas iespējas. Zemes gabals tiek apsaimniekots...

 

Apgrūtinājumi, aizliegumi, ķīlas tiesības (saskaņā ar VZD Kadastra datiem):

Nosacīto nomas maksas vērtību būtiski neietekmē:

- Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 0,1 ha platībā.

 

Izsoles raksturojums:

Veids: Rakstiska, pirmā izsole

Pieteikšanās izsolei: Saskaņā ar pievienoto izsoles nolikumu

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Smiltenes tehnikuma sekretariātā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 līdz 18.02.2022. plkst. 17:00

Reģistrēšanas kārtība: Pretendentu iesniegumi tiek reģistrēti to iesniegšanas kārtībā uzskaites lapā

Pieteikumi tiek atvērti atklātā sēdē 2022.gada 21.februārī plkst. 10:30, Smiltenes tehnikuma 107.kabinetā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Nosacījums interesentu dalībai pieteikumu atvēršanas sēdē: COVID-19 pārslimošanas vai sadarbspējījs vakcinācijas sertifikāts.

 

Izsoles objekta apskates laiks un vieta:

Saskaņojot ar izsoles organizētāja kontaktpersonu darbadienās no plkst 08:00 līdz 17:00

Kontaktpersona: Aigars Melderis, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.29353368

 

Cita informācija:

Sludinājuma pielikumi: Izsoles Nr.IZ/2022/9 nolikums, Zemes robežu plāns, Izsoles pieteikums, Nomas līguma projekts

Nekustamā īpašuma „Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” kadastra Nr. 9480 006 0035 daļas – zemes gabala ar kadastra apz. 9480 006 0218, Smiltenes novada Smiltenes pagastā, nomas tiesību izsole

Izsoles Id Nr. IZ/2022/8

Īpašuma identifikācijas pazīmes:

Atrašanās vieta: Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Īpašuma nosaukums: "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums"

Kadastra nr.: 9480 006 0035

Smiltenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījums: 139

Iznomājamā zemes gabala kadastra apzīmējums: 9480 006 0218

Iznomājamā zemes gabala platība ha: 25,61

Lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Šajā Izsolē ar izsolāmo Objektu tiek saprasta viena zemes vienība 25,61 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0218.

Objekta nomas maksas sākuma cena izsolē: EUR 225,00 (divi simti divdesmit pieci euro) mēnesī

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi

Citi maksājumi:

Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 33,14 mēnesī (VZD prognoze 2022.gadam)

Pievienotās vērtības nodoklis

Vienreizēja kompensācija par sertificēta vērtētāja pakalpojumiem EUR 181,50 (iekļauts PVN)

 

Zemes raksturojums:

Īpašumtiesības: Latvijas valsts, Izglītības un zinātnes ministrijas personā

Valdītājs: Smiltenes tehnikums

Forma: Neregulāra.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0218
platība: 25,61 ha;
forma: neregulāra;
reljefs: viegli paugurains;
apaugums: ganības;
labiekārtojums: zeme nav meliorēta;
pie zemes pievadītie inženiertīkli: zemi šķērso elektrolīnija;
vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 53.
No visām pusēm zemes gabals robežojas ar citiem īpašumiem, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, asfaltētiem piebraucamiem ceļiem un zemes gabaliem, uz kuriem atrodas vienģimeņu dzīvojamās mājas. Gruntsūdens līmenis pietiekami zems, tas būtiski neierobežo zemes gabala racionālas izmantošanas iespējas. Zemes gabals tiek apsaimniekots.

 

Apgrūtinājumi, aizliegumi, ķīlas tiesības (saskaņā ar VZD Kadastra datiem):

Nosacīto nomas maksas vērtību būtiski neietekmē:

- Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos 2,05 ha platībā;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0,64 ha platībā;

- ekspluatācijas aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0,29 un 0,06 ha platībās.

 

Izsoles raksturojums:

Veids: Rakstiska, pirmā izsole

Pieteikšanās izsolei: Saskaņā ar pievienoto izsoles nolikumu

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Smiltenes tehnikuma sekretariātā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 līdz 19.02.2022. plkst. 17:00

Rēgistrēšanas kārtība: Pretenendentu iesniegumi tiek reģistrēti to iesniegšanas kārtībā uzskaites lapā

Pieteikumi tiek atvērti atklātā sēdē 2022.gada 21.februārī plkst. 10:00, Smiltenes tehnikuma 107.kabinetā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Nosacījums interesentu dalībai pieteikumu atvēršanas sēdē: COVID-19 pārslimošanas vai sadarbspējījs vakcinācijas sertifikāts.

 

Izsoles objekta apskates laiks un vieta:

Saskaņojot ar izsoles organizētāja kontaktpersonu darbadienās no plkst 08:00 līdz 17:00

Kontaktpersona: Aigars Melderis, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.29353368

 

Cita informācija:

Sludinājuma pielikumi: Izsoles Nr.IZ/2022/8 nolikums, Zemes robežu plāns, Izsoles pieteikums, Nomas līguma projekts

Nekustamā īpašuma „Kalbakas” kadastra Nr. 9480 006 0031 daļas – zemes gabala ar kadastra apz. 9480 006 0031, Smiltenes novada Smiltenes pagastā, nomas tiesību izsole

Izsoles Id Nr. IZ/2022/7

Īpašuma identifikācijas pazīmes:

Atrašanās vieta: Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Īpašuma nosaukums: "Kalbakas"

Kadastra nr.: 9480 006 0031

Smiltenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījums: 94

Iznomājamā zemes gabala kadastra apzīmējums: 9480 006 0031

Iznomājamā zemes gabala platība ha: 25,2

Lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Šajā Izsolē ar izsolāmo Objektu tiek saprasta viena zemes vienība 25,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0031.

Objekta nomas maksas sākuma cena izsolē: EUR 225,00 (divi simti divdesmit pieci euro) mēnesī

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi

Citi maksājumi:

Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 32,15 mēnesī (VZD prognoze 2022.gadam)

Pievienotās vērtības nodoklis

Vienreizēja kompensācija par sertificēta vērtētāja pakalpojumiem EUR 181,50 (iekļauts PVN)

 

Zemes raksturojums:

Īpašumtiesības: Latvijas valsts, Izglītības un zinātnes ministrijas personā

Valdītājs: Smiltenes tehnikums

Forma: Neregulāra.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0031
platība: 25,2 ha;
forma: neregulāra;
reljefs: līdzens;
apaugums: aramzeme;
labiekārtojums: zeme ir meliorēta;
pie zemes pievadītie inženiertīkli: zemi šķērso elektrolīnija;
vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 55.
Zemes gabals robežojas ar asfaltētu autoceļu Smiltene – Valka, lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem. Zemes gabalu šķērso grants seguma ceļš. Gruntsūdens līmenis pietiekami zems, tas būtiski neierobežo zemes gabala racionālas izmantošanas iespējas. Zemes gabals tiek apsaimniekots.

 

Apgrūtinājumi, aizliegumi, ķīlas tiesības (saskaņā ar VZD Kadastra datiem):

Nosacīto nomas maksas vērtību būtiski neietekmē:

- Ceļa servitūta teritorija 0,5 km platībā;

- Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0,3 km;

- Autoceļš “Smiltene – Valka”.

 

Izsoles raksturojums:

Veids: Rakstiska, pirmā izsole

Pieteikšanās izsolei: Saskaņā ar pievienoto izsoles nolikumu

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Smiltenes tehnikuma sekretariātā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 līdz 18.02.2022. plkst. 17:00

Reģistrēšanas kārtība: Pretendentu iesniegumi tiek reģistrēti to iesniegšanas kārtībā uzskaites lapā

Pieteikumi tiek atvērti atklātā sēdē 2022.gada 21.februārī plkst. 9:30, Smiltenes tehnikuma 107.kabinetā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Nosacījums interesentu dalībai pieteikumu atvēršanas sēdē: COVID-19 pārslimošanas vai sadarbspējījs vakcinācijas sertifikāts.

 

Izsoles objekta apskates laiks un vieta:

Saskaņojot ar izsoles organizētāja kontaktpersonu darbadienās no plkst 08:00 līdz 17:00

Kontaktpersona: Aigars Melderis, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.29353368

 

Cita informācija:

Sludinājuma pielikumi: Izsoles Nr.IZ/2022/7 nolikums, Zemes robežu plāns, Izsoles pieteikums, Nomas līguma projekts

Nekustamā īpašuma „Kaupi 2” kadastra Nr. 9480 006 0013 daļas – zemes gabala ar kadastra apz. 9480 006 0012, Smiltenes novada Smiltenes pagastā, nomas tiesību izsole

Izsoles Id Nr. IZ/2022/6

Īpašuma identifikācijas pazīmes:

Atrašanās vieta: Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Īpašuma nosaukums: "Kaupi 2"

Kadastra nr.: 9480 006 0013

Smiltenes pagasta Zemesgrāmatas nodalījums: 57

Iznomājamā zemes gabala kadastra apzīmējums: 9480 006 0012

Iznomājamā zemes gabala platība ha: 13,2

Lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Šajā Izsolē ar izsolāmo Objektu tiek saprasta viena zemes vienība 13,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0012.

Objekta nomas maksas sākuma cena izsolē: EUR 116,67 (viens simts sešpadsmit euro 67 centi) mēnesī

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi

Citi maksājumi:

Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 17,09 mēnesī (VZD prognoze 2022.gadam)

Pievienotās vērtības nodoklis

Vienreizēja kompensācija par sertificēta vērtētāja pakalpojumiem EUR 181,50 (iekļauts PVN)

 

Zemes raksturojums:

Īpašumtiesības: Latvijas valsts, Izglītības un zinātnes ministrijas personā

Valdītājs: Smiltenes tehnikums

Forma: Neregulāra.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0031
platība: 25,2 ha;
forma: līdzīga taisnstūrim;
reljefs: līdzens;
apaugums: aramzeme;
labiekārtojums: zeme ir meliorēta;
pie zemes pievadītie inženiertīkli: zemi šķērso elektrolīnija;
vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 60.
Zemes gabals robežojas ar asfaltētu autoceļu Smiltene – Valka, asfaltētu autoceļu Smiltene – Mēri – Lobērģi un lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem. Gruntsūdens līmenis pietiekami zems, tas būtiski neierobežo zemes gabala racionālas izmantošanas iespējas. Zemes gabals tiek apsaimniekots..

 

Apgrūtinājumi, aizliegumi, ķīlas tiesības (saskaņā ar VZD Kadastra datiem):

Nosacīto nomas maksas vērtību būtiski neietekmē:

- Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 1 ha platībā;

- Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 0.4 ha platībā;

- Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.01 ha platībā;

 

Izsoles raksturojums:

Veids: Rakstiska, pirmā izsole

Pieteikšanās izsolei: Saskaņā ar pievienoto izsoles nolikumu

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Smiltenes tehnikuma sekretariātā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 līdz 18.02.2022. plkst. 17:00

Reģistrēšanas kārtība: Pretendentu iesniegumi tiek reģistrēti to iesniegšanas kārtībā uzskaites lapā

Pieteikumi tiek atvērti atklātā sēdē 2022.gada 21.februārī plkst. 9:00, Smiltenes tehnikuma 107.kabinetā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Nosacījums interesentu dalībai pieteikumu atvēršanas sēdē: COVID-19 pārslimošanas vai sadarbspējījs vakcinācijas sertifikāts.

 

Izsoles objekta apskates laiks un vieta:

Saskaņojot ar izsoles organizētāja kontaktpersonu darbadienās no plkst 08:00 līdz 17:00

Kontaktpersona: Aigars Melderis, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr.29353368

 

Cita informācija:

Sludinājuma pielikumi: Izsoles Nr.IZ/2022/6 nolikums, Zemes robežu plāns, Izsoles pieteikums, Nomas līguma projekts

Smiltenes tehnikums organizējot piecas atsevišķas izsoles izsola nomas tiesības uz sekojošu neapdzīvojamo telpu daļām (nomas objektiem) karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai.

IZSOLES SLUDINĀJUMS Nr.ST IZ/2022/1

Izsoles reģ. Nr.

Nr.ST IZ/2022/1

Nomas objekta veids

Neapdzīvojamo telpu daļa karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai

Atrašanās vieta

Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

9480 006 0035

Būves kadastra apzīmējums

9480 006 0035 051

Nomas objekta platība

1 m2 (viens kvadrātmetrs)

Būves lietošanas mērķis

Izglītības ēka

Nomas objekta nosacītā nomas maksa

EUR 6,00 (seši euro)

Iznomāšanas termiņš

Līdz 5 gadiem

Izsoles veids

Rakstiska pirmā izsole

Pretendentu pieteikšanas termiņš līdz

2022.gada 27.janvāra plkst. 10:00

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā LV-4729, sekretariātā

Reģistrēšanas kārtība

Saņemtos pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, fiksējot saņemšanas datumu un laiku.

Atvēršanas datums

27.01.2022

Atvēršanas laiks plkst.

10:00

Atvēršanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 107.kabinetā

Pielikumā

Izoles nolikums, pieteikuma forma, nomas līguma projekts

IZSOLES SLUDINĀJUMS Nr.ST IZ/2022/2

Izsoles reģ. Nr.

Nr.ST IZ/2022/2

Nomas objekta veids

Neapdzīvojamo telpu daļa karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai

Atrašanās vieta

Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

9480 006 0035

Būves kadastra apzīmējums

9480 006 0035 051

Nomas objekta platība

1 m2 (viens kvadrātmetrs)

Būves lietošanas mērķis

Izglītības ēka

Nomas objekta nosacītā nomas maksa

EUR 6,00 (seši euro)

Iznomāšanas termiņš

Līdz 5 gadiem

Izsoles veids

Rakstiska pirmā izsole

Pretendentu pieteikšanas termiņš līdz

2022.gada 27.janvāra plkst. 10:30

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā LV-4729, sekretariātā

Reģistrēšanas kārtība

Saņemtos pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, fiksējot saņemšanas datumu un laiku.

Atvēršanas datums

27.01.2022

Atvēršanas laiks plkst.

10:30

Atvēršanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 107.kabinetā

Pielikumā

Izoles nolikums, pieteikuma forma, nomas līguma projekts

IZSOLES SLUDINĀJUMS Nr.ST IZ/2022/3

Izsoles reģ. Nr.

Nr.ST IZ/2022/3

Nomas objekta veids

Neapdzīvojamo telpu daļa karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai

Atrašanās vieta

Kalnamuiža 6, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

9480 006 0035

Būves kadastra apzīmējums

9480 006 0035 011

Nomas objekta platība

1 m2 (viens kvadrātmetrs)

Būves lietošanas mērķis

Izglītības ēka

Nomas objekta nosacītā nomas maksa

EUR 6,00 (seši euro)

Iznomāšanas termiņš

Līdz 5 gadiem

Izsoles veids

Rakstiska pirmā izsole

Pretendentu pieteikšanas termiņš līdz

2022.gada 27.janvāra plkst. 11:00

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā LV-4729, sekretariātā

Reģistrēšanas kārtība

Saņemtos pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, fiksējot saņemšanas datumu un laiku.

Atvēršanas datums un laiks

27.01.2022

Atvēršanas laiks plkst.

11:00

Atvēršanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 107.kabinetā

Pielikumā

Izoles nolikums, pieteikuma forma, nomas līguma projekts

IZSOLES SLUDINĀJUMS Nr.ST IZ/2022/4

Izsoles reģ. Nr.

Nr.ST IZ/2022/4

Nomas objekta veids

Neapdzīvojamo telpu daļa karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai

Atrašanās vieta

Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

9415 501 0403

Būves kadastra apzīmējums

9415 001 0401 001

Nomas objekta platība

1 m2 (viens kvadrātmetrs)

Būves lietošanas mērķis

Izglītības ēka

Nomas objekta nosacītā nomas maksa

EUR 6,00 (seši euro)

Iznomāšanas termiņš

Līdz 5 gadiem

Izsoles veids

Rakstiska pirmā izsole

Pretendentu pieteikšanas termiņš līdz

2022.gada 27.janvāra plkst. 11:30

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā LV-4729, sekretariātā

Reģistrēšanas kārtība

Saņemtos pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, fiksējot saņemšanas datumu un laiku.

Atvēršanas datums

27.01.2022

Atvēršanas laiks plkst.

11:30

Atvēršanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 107.kabinetā

Pielikumā

Izoles nolikums, pieteikuma forma, nomas līguma projekts

IZSOLES SLUDINĀJUMS Nr.ST IZ/2022/5

Izsoles reģ. Nr.

Nr.ST IZ/2022/5

Nomas objekta veids

Neapdzīvojamo telpu daļa karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai

Atrašanās vieta

Pils iela 8, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.

9415 001 0416

Būves kadastra apzīmējums

9415 001 0416 001

Nomas objekta platība

1 m2 (viens kvadrātmetrs)

Būves lietošanas mērķis

Izglītības ēka

Nomas objekta nosacītā nomas maksa

EUR 6,00 (seši euro)

Iznomāšanas termiņš

Līdz 5 gadiem

Izsoles veids

Rakstiska pirmā izsole

Pretendentu pieteikšanas termiņš līdz

2022.gada 27.janvāra plkst. 12:00

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā LV-4729, sekretariātā

Reģistrēšanas kārtība

Saņemtos pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, fiksējot saņemšanas datumu un laiku.

Atvēršanas datums un laiks

27.01.2022

Atvēršanas laiks plkst.

12:00

Atvēršanas vieta

Smiltenes tehnikuma Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 107.kabinetā

Pielikumā

Izoles nolikums, pieteikuma forma, nomas līguma projekts

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2023 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā