Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Būvniecība (kvalifikācija - transportbūvju būvtehniķis)

Profesionālā vidējās izglītības programma: Būvniecība

Iegūstamā kvalifikācija: Transportbūvju būvtehniķis, iespējama specializācija Ceļu būvtehniķis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: pamatizglītība

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un / vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. iepazīties ar būvprojektu;
 2. iepazīties ar transportbūves objektu dabā;
 3. kārtot rakšanas un citu darbu veikšanas atļaujas;
 4. piedalīties transportbūves darbu veikšanas projekta izstrādē;
 5. plānot resursus atbilstoši noteiktajiem darbu izpildes etapiem;
 6. nodrošināt secīgu saistīto darbu veikšanu transportbūves objektā;
 7. organizēt būvdarbu un uzturēšanas darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertehnisko

komunikāciju sagatavošanu (sakaru, elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi);

 1. sagatavot piebraucamos ceļus, krautnes, materiālu un būvizstrādājumu novietnes;
 2. veikt satiksmes organizēšanu transportbūves objektā;
 3. organizēt ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidi transportbūves objektā;
 4. organizēt transportbūves parametru nospraušanu dabā;
 5. nodrošināt citus būvobjekta aprīkojuma elementus;
 6. organizēt izpildāmos darbus transportbūves objektā;
 7. nodrošināt transportbūves izbūves tehnoloģisko procesu gaitu;
 8. veikt būvdarbu izpildītāju darba laika uzskaiti transportbūves objektā;
 9. pārbaudīt izpildīto darbu apjomus;
 10. nodrošināt izpildīto darbu kvalitāti;
 11. organizēt nepieciešamās būvmateriālu kvalitātes un atbilstības laboratoriskās pārbaudes;
 12. novērtēt būvmateriālu kvalitātes un atbilstības pārbaužu rezultātus;
 13. veikt ienākošo materiālu uzskaiti;
 14. apkopot piegādāto materiālu pavaddokumentus objektā;
 15. pārbaudīt izpildshēmas;
 16. veikt segto darbu aktu izstrādi un reģistrāciju;
 17. sagatavot būvdarbu apjomu sertifikātus;
 18. komplektēt būvobjekta izpilddokumentācijas sējumus;
 19. ievērot darba tiesisko attiecību normas;
 20. pārraudzīt ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu darba vietā;
 21. pārraudzīt darba aizsardzības pasākumu ievērošanu darba vietā;
 22. ievērot vides aizsardzības prasības;
 23. rīkoties ārkārtas situācijās;
 24. novērtēt savas darba spējas un veselības stāvokli darbavietā un darba pienākumu izpildes

laikā.

Profesionālie priekšmeti

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Betonēšanas pamati
 • Sienu mūrēšana
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Caurteku un tuneļu būvēšana
 • Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs
 • Transportbūvju aprīkojuma izbūve
 • Būvdarbu plānošana transportbūvēs
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
 • Uzbērumu un ierakumu būvēšana
 • Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve
 • Būvdarbu veikšana transportbūvēs
 • Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati
 • Asfalta ražošana
 • Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
 • Zemes darbu organizēšana
 • Mašīnkontroles sistēmu pielietošana

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2021 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā