Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Grāmatvedība (kvalifikācija - grāmatvedis)

Profesionālā vidējās izglītības programma: Grāmatvedība

Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 1,5 gadi (2120 stundas)

Darba vidē balstīta, modulārā programma

Grāmatvedis savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. Strādāt ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, pārbaudot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 2. Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības reģistros un kontos naudas izteiksmē un/vai grāmatvedības datorprogrammās.
 3. Reģistrēt attaisnojuma dokumentu plūsmu saimniecisko darījumu sistēmās.
 4. Sagatavot un apstrādāt skaidras un bezskaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 5. Uzskaitīt un grāmatot krājumu kustību grāmatvedības kontos, veidojot krājumu nomenklatūru.
 6. Uzskaitīt debitoru parādus, citus debitorus, nākamo periodu izmaksas, uzkrātos ieņēmumus un naudas līdzekļus.
 7. Klasificēt ilgtermiņa ieguldījumus pēc to būtības.
 8. Uzskaitīt nemateriālos aktīvus, ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos, pamatlīdzekļus, finanšu aizdevumus, pašu kapitālu grāmatvedības reģistros, ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumus, parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem un norēķinus par darba samaksu un budžetu.
 9. Veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, krājumu inventarizāciju, debitoru un kreditoru parādu inventarizāciju, skaidrās naudas un ārpusbilances kontu inventarizāciju.
 10. Reģistrēt pa veidiem klasificētos ieņēmumus un izmaksas operāciju kontos.
 11. Aprēķināt saimnieciskās darbības rezultātu.
 12. Sagatavot ieņēmumu un izmaksu kontu apgrozījumu pārskatus.
 13. Sagatavot sintētisko un analītisko kontu apgrozījumu pārskatu, izmantojot grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju, nodokļu un pamatlīdzekļu kustības pārskatus pa nodokļu veidiem.
 14. Sagatavot citus finanšu informācijas pārskatus uzņēmuma vadībai, izmantojot grāmatvedības reģistru informāciju.
 15. Sagatavot uzņēmuma finanšu pārskatu, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma, izmantojot bilances un operāciju kontos uzkrāto informāciju.
 16. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības.
 17. Ievērot darba tiesiskās attiecības;
 18. Lietot valsts valodu, divas svešvalodas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 19. Sadarboties komandā, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas normas.

 Profesionālie priekšmeti

 • Grāmatvedības pamati
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
 • Bezskaidras naudas operācijas
 • Dokumentu kontrole
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Krājumu, Debitoru uzskaite
 • Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite
 • Finanšu aizdevumu uzskaite
 • Naudas līdzekļu, Pašu kapitāla un Kreditoru uzskaite
 • Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite
 • Inventarizācija
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
 • Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana
 • Uzskaite vienkāršā ierakstu sistēmā
 • Nodokļu režīma izvēle
 • Sadarbība ar nerezidentiem
 • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā


 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2021 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā