home_ico.png

Kontakti

SMILTENES TEHNIKUMS

Rekvizīti>>

Reģ. Nr. 90009611201

"Kalnamuiža 10", Smiltenes pagasts, 

Smiltenes novads., LV-4729  

tālr./fakss 64707653,

tālr. 64772567; 64772773,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Norēķinu konts:  LV64TREL2150667001000

Valsts kases kods TRELLV22

Direktors    Andris Miezītis   64707653

Lietvedes:    Daiga Grīviņa   64772567
Zaiga Jokste   64707657

Līga Ābeltiņa   64774702

Direktora vietnieki:                         izglītības jomā   Mārīte Dragone   64707652
audzināšanas jomā   Ingrīda Paegle   64707651
praktiskās apmācības jomā   Pēteris Logins   64707654

Mašīnzinību nodaļas programmu vadītājs     Māris Niklass    26160229

Viesnīcu un restorānu programmu nodaļas vadītāja    Inguna Avota   29563923

Galvenā grāmatvede  Genovefa Logina   29446614

Ārpusklases darba organizatore   Anita Bērziņa   64772567

Izglītības metodiķe   Diāna Dankbāre    64707656

Sporta darba organizators    Leons Peļņa   26544935

Projektu vadītāja   Zigeta Vīķele   29153915

Saimniecības vadītājs      Aivars Birkenšteins    29429211

Dienesta viesnīcas vadītājas:     Kalnamuižā 44   Mārīte Bāliņa    64772169
Dārza ielā 9   Brigita Bišere    64774695

Bibliotekāre        Ārija Māliņa      26149818

 

Sociālie tīkli

Smiltenes tehnikuma veterinārā mācību klīnika

Stundu saraksts

Aktuālie pasākumi

Noderīgas saites

Autoskola

Ieguldījums Tavā nākotnē

 

Ieskaties!