Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Smiltenes tehnikuma izglītojamo pašpārvaldes nolikums

APSTIPRINĀTS

Smiltenes tehnikuma direktors:

 1. Miezītis

                                                                                                                                                Smiltenes novada Smiltenes pagastā                                                                                                                                                2015.gada 17. septembrī    

Ar labojumiem no 2016.gada 20.decembra  

Smiltenes tehnikuma izglītojamo pašpārvaldes nolikums

 

 1. Vispārīgie jautājumi:
  • Smiltenes tehnikuma (turpmāk tekstā Tehnikuma) izglītojamo pašpārvalde (turpmāk tekstā Pašpārvalde) ir koleģiāla izglītojamo institūcija, ko veido izglītojamie, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Tehnikumā.
  • Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes reglamentu, Tehnikuma nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.
  • Pašpārvaldei var būt sava atribūtika un simbolika.
  • Pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai.
 1. Pašpārvaldes darbības mērķis un galvenie uzdevumi:
  • Mērķis ir pārstāvēt izglītojamo intereses, sekmējot sabiedriskās dzīves veidošanos, aktīvi iesaistoties mācību un audzināšanas darba organizēšanā, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošanā Tehnikumā.
  • Galvenie uzdevumi:
   • sadarboties ar administrāciju, skolotājiem, tehnikuma darbiniekiem Tehnikumam stratēģisku jautājumu risināšanā;
   • pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar administrāciju, skolotājiem, darbiniekiem;
   • risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
   • veikt izglītojamo interešu un vajadzību izpēti un analīzi, izstrādāt priekšlikumus izglītojamo dzīves kvalitātes uzlabošanai;
   • iesaistīties jaunu izglītojamo komplektēšanā;
   • sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm un citām organizācijām.
 1. Pašpārvaldes izveide
  • Pašpārvaldi ievēl no Tehnikuma audzēkņiem, aizklāti balsojot, vai arī izveido no
   audzēkņiem, kuri izrādījuši vēlēšanos darboties izglītojamo pašpārvaldē.
  • Pašpārvaldi izveido katru mācību gadu. Pašpārvaldē audzēkņi var darboties atkārtoti.

 

 1. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija

 

 • Pašpārvaldi vada prezidents, kuru ievēl no pašpārvaldes vidus.
 • No pašpārvaldes vidus ievēl prezidenta vietnieku (-s), kā arī atbildīgos par:
  • tehnikuma kultūras dzīves organizēšanu, piedaloties kursu kultorgu tikšanās;
  • sporta darbu, veicinot sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
  • izglītojamo dzīvi dienesta viesnīcā, piedaloties dienesta viesnīcas padomē, kas sekmē kultūras un saimniecisko jautājumu dienesta viesnīcā risināšanu;
  • karjeras pasākumiem un dalību jaunu izglītojamo komplektēšanā sadarbībā ar Tehnikuma administrāciju;
  • saimniecisko un iekšējās kārtības jautājumu risināšanu;
 • Nepieciešamības gadījumā atbildības sfēras var mainīt.
 • Pašpārvaldes sēdes vada pašpārvaldes prezidents vai viņa vietnieks.
 • Pašpārvalde var īstenot Tehnikuma administrācijas deleģētas funkcijas.
 • Pašpārvaldes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tās ir atklātas un tiek protokolētas protokolā ierakstot sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus.
 • Pašpārvalde darbojas pēc Pašpārvaldes nolikuma (Nolikuma) un darba plāna. Pašpārvaldes darbībā var iesaistīt brīvprātīgos.
 1. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi
  • Tiesības :
   • Darboties atbilstoši Tehnikuma nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem, un šim Nolikumam.
   • Piedalīties Tehnikuma darba plānošanā.
   • Iesniegt priekšlikumus konventam, administrācijai, pedagoģiskajai padomei mācību un audzināšanas darbā, ārpusklases un saimnieciskā darba, kā arī sociālos un sadzīves jautājumos.
   • Pārstāvēt pašpārvaldi stipendiju piešķiršanas komisijā, pedagoģiskajā padomē un tehnikuma padomē.
   • Izplatīt informāciju par pašpārvaldes lēmumiem.
   • Iesniegt priekšlikumus par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu Nolikumā.
  • Pienākumi:
   • Regulāri informēt izglītojamos un administrāciju par pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to realizāciju.
   • Organizēt pašpārvaldes pieņemto lēmumu īstenošanu.
   • Atbalstīt tehnikuma administrāciju un skolotājus Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā.

 

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Smiltiņa autoskola

Smiltenes tehnikums organizē "B" kategorijas autovadītāju kursus.

automaciba

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2021 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā